• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

  na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

  Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

 • Bezpečnostno-technická služba

  Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Montáž, údržba, opravy, revízie vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov

 

Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

 • elektrické inštalácie v objektoch budov,
 • bleskozvodné zariadenia objektov,
 • prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a pod.,
 • elektrické stroje a elektrické zariadenia v objektoch budov,

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia (E1) v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch:

 • elektrické inštalácie v objektoch budov
 • bleskozvodné zariadenia objektov
 • prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a pod.
 • elektrické stroje a elektrické zariadenia pracovných strojov
 • ručné elektrické náradie (vŕtačky, vŕtacie kladivá, karbobrúsky a pod.)
 • elektrické spotrebiče v budovách (variče, rýchlovarné konvice, výpočtová technika a pod.)
 • zvodový odpor antistatických podláh

Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd. V prípade záujmu nás kontaktujte